نویسنده = نظری، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 19-34

فهیمه پیرساقی؛ علی محمد نظری؛ مهرداد حاجی حسنی؛ حسن نادعلی پور