نویسنده = قنادی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط ادراک رفتار والدین با طرحواره های ناکارآمد اولیه

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 129-151

فاطمه قنادی؛ محمد حسین عبداللهی


2. تأثیر رویکرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد و اختلال‌های روانی همراه

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 3-39

مسیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قائمی؛ فاطمه قنادی