نویسنده = فرخی، نورعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر روش‌های آموزش دلگرم‌سازی، ‌رفتاری و دارو درمانی بر مهارت‌های خودکنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 153-175

محمود برجعلی؛ حمید علی‌زاده؛ حسن احدی؛ نورعلی فرخی؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا محمدی