نویسنده = حسینی سمنانی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی روش درمان شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی بر مبتلایان به اختلال وسواس- بی‌اختیاری

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 167-196

10.22054/jcps.2019.23961.1671

حسن انصاری؛ مسعود جان بزرگی؛ صدیقه حسینی سمنانی؛ سید محمد غروی راد؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی