نویسنده = هاشمی رزینی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش شایستگی‌هیجانی بر اضطراب، حل‌مسئله اجتماعی و حافظه‌کاری کودکان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 21-43

10.22054/jcps.2018.8313

مائده عباس‌تباربزرودی؛ هادی هاشمی رزینی؛ محمدحسین عبداللهی