نویسنده = قاسم زاده، سوگند
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 113-125

10.22054/jcps.2019.40520.2096

فرشته یاقوتی؛ سوگند قاسم زاده؛ غلامعلی افروز