نویسنده = pourasadi، shaghayegh
تعداد مقالات: 1
1. Stress Management in Preventive Police of Islamic Republic of Iran

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 125-137

10.22054/jcps.2017.8160

Mohammad Pourasadi؛ shaghayegh pourasadi