نویسنده = کرملو، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده‌های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 25-39

10.22054/jcps.2016.4556

سمیرا کرملو؛ یاسمن متقی پور؛ احمد برجعلی؛ منصوره السادات صادقی؛ حمید خانی پور