نویسنده = فرحبخش، کیومرث
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 107-120

بختیار ملک یاری؛ نادر کریمیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


2. بررسی ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 19-53

یاسر رضاپور میرصالح؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد سعید ذکایی