نویسنده = فلسفی نژاد، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناسی اهدای عضو در افراد داوطلب

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 195-221

10.22054/jcps.2019.42060.2132

لیلا باستان مهر؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ محمد رضا فلسفی نژاد


2. اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 75-97

اسماعیل ناصری؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد