نویسنده = شمس اسفند آباد، حسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی شناخت رفتار درمانی بر خودکارآمدی سبک زندگی ‏مربوط به وزن در دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-19

10.22054/jcps.2016.3916

مستانه مراد حاصلی؛ حسن شمس اسفند آباد؛ علیرضا کاکاوند