نویسنده = سهرابی، فرامرز
تعداد مقالات: 7
4. مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 32-55

10.22054/jcps.2016.2383

محمود نجفی؛ حسن احدی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور


5. تأثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ‌های شخصیتیA و B

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 55-78

نوشین سودمند؛ فرامرز سهرابی؛ حامد برماس


6. اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 75-97

اسماعیل ناصری؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


7. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-20

علی موسوی اصل؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی