نویسنده = جهان، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی افسردگی بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی: نقش میانجی خود انتقادی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-18

علی‌محمد رضایی؛ فائزه جهان