نویسنده = محمد رضایی، علی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 62-74

10.22054/jcps.2016.2384

کورش اسکندری؛ ایمان‌اله بیگدلی؛ علی محمدرضایی؛ عاطفه فدایی


3. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه‌گویی بر میزان کمرویی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 121-136

نسرین گودرزی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ افضل اکبری بلوطبنگان


4. اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 55-71

زهرا رجبی؛ محود نجفی؛ علی محمد رضایی