نویسنده = یوسفی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 189-206

10.22054/jcps.2018.8614

عبدالباسط محمودپور؛ ابوالفضل برزگر دهج؛ حسین سلیمی بجستانی؛ ناصر یوسفی