نویسنده = وکیلی‌فرد، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و ارائه الگویی برای سنجش عوامل روانشناختی و رفتاری در بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 1-24

اکبر افتخاری علی آبادی؛ حمیدرضا وکیلی‌فرد