نویسنده = یارمحمدی واصل، مسیب
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی بر ابعاد کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 89-108

10.22054/jcps.2019.33577.1895

فاطمه دروه‌ئی؛ محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ بهزاد ایمنی


2. Identifying Early Maladaptive Schema of Patients with Major Depressive Disorder

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 45-62

10.22054/jcps.2019.38496.2057

Mosaieb Yarmohammadi Vasel؛ yasaman savari؛ mohammad rasekh mahand