نویسنده = آیین پرست، ندا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانواده مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 105-126

یاسر رضاپور میرصالح؛ ابراهیم عینی؛ ندا آیین پرست؛ فاطمه حشمتی