نویسنده = احدی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 127-140

طاهره رنجبری پور؛ کیانوش هاشمیان؛ حسن احدی؛ حسین رضابخش؛ نورعلی فرخی