نویسنده = ابوالقاسمی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 99-118

الهام آب نیکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ معصومه عباسی؛ رقیه معزز؛ راضیه جلالی


2. ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به PTSD و افراد بهنجار

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 1-20

فرشته بخشیان؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی