نویسنده = Hatami، Javad
تعداد مقالات: 1
1. Integration of the Existed Knowledge on DMN: A Critical Review Study

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 25-44

10.22054/jcps.2019.36802.2019

Hoda Purrezaian؛ Javad Hatami