نویسنده = اسلامی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی شیوه درمانی واقعیت‌مجازی بر کاهش هراس از پرواز در افراد مبتلا به هراس از پرواز

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 43-62

پروین اسلامی؛ غلامرضا منشئ؛ زهرا حاج‌ابراهیمی