نویسنده = خانجانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی افراد دچار سکته مغزی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 197-226

10.22054/jcps.2019.38717.2059

زینب خانجانی؛ محمدعلی نظری؛ پریا آب روانی