نویسنده = hatami، mohamad
تعداد مقالات: 1
1. The Effect of Training Spiritual Skills on Stress and Stressful Features of Nursing Mothers

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 79-89

10.22054/jcps.2019.41370.2118

Maryam Safara؛ mohamad hatami؛ farnoosh Pashangzadeh