نویسنده = اسمعیلی، معصومه
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آموزش آگاهی سیال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 113-135

10.22054/jcps.2018.8317

موسی ریاحی؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


2. بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 107-120

بختیار ملک یاری؛ نادر کریمیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی


3. بررسی ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 19-53

یاسر رضاپور میرصالح؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد سعید ذکایی


4. سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 1-28

آتوسا کلانتر هرمزی؛ معصومه اسمعیلی؛ زهره توازیانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علی دلاور