نویسنده = منوچهری، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش امید درمانی بر به‌کارگیری روش‌های مقابله مثبت با استرس در زنان دارای همسر معتاد

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 78-90

10.22054/jcps.2016.2385

محدثه منوچهری؛ محمود گلزاری؛ عزت‌اله کردمیرزا نیکوزاده