نویسنده = احمدی قوزلوجه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 175-191

10.22054/jcps.2016.7002

احمد احمدی قوزلوجه؛ فرشته باعزت