بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای "بن‌مایه تعارضی ارتباط": یک بررسی کیفی

شمس الدین احمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت الله فراهانی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.34157.1911

چکیده
  چکیده هدف: مطالعه حاضر با هدف بازبینی و تدوین الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی در چهارچوب دیدگاه روابط موضوعی و بر مبنای صورت‌بندی روابط در الگوی "بن‌مایه تعارضی ارتباط" بود. روش: این مطالعه کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای جهت‌دار بود.ارزیابی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج مطالعه، بر روی 41 نفر (17 زن) و (24 مرد) انجام شد. داده‌ها ...  بیشتر

درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7133

چکیده
  استرس­پس­از­ضربه و افسردگی، شایع­ترین بیماری­های مرتبط با حادثه آسیب­زا هستند. هدف پژوهش حاضر تشخیص اثربخشی درمان مواجهه روایی بر کاهش علائم استرس­پس­از­ضربه و افسردگی همبود است. درمان مواجهه­روایی دربرگیرنده بسیاری از مؤلفه­های مواجهه­سازی است و البته توجه مضاعفی دارد بر مستندسازی روشن فجایعی که قربانی متحمل ...  بیشتر