نویسنده = نادر کریمیان
تعداد مقالات: 2
1. رابطه هم‌خانگی در ایران: بررسی کیفی علل و انگیزه‌های گرایش به آن

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 178-197

10.22054/jcps.2016.2389

نادر کریمیان؛ سمانه سالاری ،؛ بختیار ملکاری


2. بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 107-120

بختیار ملک یاری؛ نادر کریمیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی