کلیدواژه‌ها = depression
تعداد مقالات: 35
1. Development and effect-evaluation of a new family-based art therapy on depression and pain anxiety of the hospitalized children with cancer

دوره 10، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 21-42

10.22054/jcps.2020.48000.2215

Hoda Purrezaian؛ Mohammad Ali Besharat؛ Leili Koochakzadeh؛ Hojjatollah Farahani


3. Identifying Early Maladaptive Schema of Patients with Major Depressive Disorder

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 45-62

10.22054/jcps.2019.38496.2057

Mosaieb Yarmohammadi Vasel؛ yasaman savari؛ mohammad rasekh mahand


11. An Investigation of the Relationship between Sources of Meaning of Life and Mental Health

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 43-51

10.22054/jcps.2017.8154

Abbas Rahiminezhad؛ Amir Mahmoud Hushmand Chatroidi؛ Javad Ejei


13. درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 85-106

10.22054/jcps.2017.7133

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری


14. اثربخشی درمان فراشناختی بر اندیشه خودکشی بیماران افسرده ‏تحت درمان دارویی

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-13

10.22054/jcps.2016.3917

سید اسماعیل حاتمی؛ مهدی رضایی؛ سید کاوه حجت؛ الهه عین بیگی؛ حدیثه منادی زیارت


15. هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 81-98

مهدیه ترصفی؛ سید محمد کلانتر کوشه کلانتر کوشه؛ دیوید لستر


16. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی گروهی بر درمان اختلال افسردگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 35-61

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم شریفی


17. اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 99-118

الهام آب نیکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ معصومه عباسی؛ رقیه معزز؛ راضیه جلالی


18. پیش‌بینی افسردگی بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی: نقش میانجی خود انتقادی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-18

علی‌محمد رضایی؛ فائزه جهان


21. بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 21-40

رضا پورحسین؛ فرزاد فرهودی؛ محسن امیری؛ محمود جانبزرگی؛ اکرم رضایی بیداخویدی؛ فاطمه نوراللهی


22. اثر بخشی گروه درمانی شناختی بر افسردگی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 83-98

مهدی زارع بهرام آبادی؛ طیبه نظری