تاثیر اصلاح سو گیری توجه بر مؤلفه های تنظیم هیجانی افراد با دلبستگی دوری گزین

صدیقه صفایی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 9، شماره 36 ، آبان 1398، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.46628.2260

چکیده
  دشواری در تنظیم هیجان مایه به کارگیری راهبرد های سازش نایافته برای پاسخ دهی به هیجان ها می شود. وجه تمایز اساسی میان رویکرد شناختی با رویکرد های دیگر تاکیدی است که این رویکرد بر پردازش های ذهنی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اصلاح سوگیری توجه بر تنظیم هیجان و مولفه های آن در افراد با سبک دلبستگی دوری گزین است. جامعه پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار

فاطمه فروزش یکتا؛ حمید یعقوبی؛ فرشته موتابی؛ رسول روشن؛ محمد غلامی فشارکی؛ عبداله امیدی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1397، ، صفحه 67-90

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8794

چکیده
  ارتقای رضایت زناشویی یکی از راهکارهای مهم برای تقویت انسجام خانواده‌ها و ارتقای سلامت جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان انجام شد. روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ...  بیشتر

پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

عبدالباسط محمودپور؛ ابوالفضل برزگر دهج؛ حسین سلیمی بجستانی؛ ناصر یوسفی

دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1397، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8614

چکیده
  استرس یکی از عوامل مهم در شروع و تداوم اعتیاد است. هدف این پژوهش پیش‌بینی استرس ادراک‌شده بر اساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در مقوله طرح‌های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی افراد وابسته به موادمراکز ترک اعتیاد عادل و نصوح شهر تهران در سال 1394 بود. از جامعه آماری 230 نفر ...  بیشتر

پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

مجید محمود علیلو؛ زینب خانجانی؛ احمد بیات

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7134

چکیده
  دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی

محمد نریمانی؛ سعید آریاپوران

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1390، ، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22054/jcps.2011.5797

چکیده
  بر اساس تحقیقات قبلی علاوه بر مشکلات جسمانی، سلامت روانی پایین یکی از مشکلات روان شناختی جانبازان شیمیایی می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روانی جانبازان شیمیایی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی چند گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 47 نفر از جانبازان ...  بیشتر