کلیدواژه‌ها = پژوهش پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 191-211

10.22054/jcps.2017.7138

یوسف کریمی؛ سکینه الماسی؛ رزگار محمدی؛ حسن فاضلی