کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 4
1. هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 81-98

مهدیه ترصفی؛ سید محمد کلانتر کوشه کلانتر کوشه؛ دیوید لستر


2. بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (NPI-40)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 71-92

مجید صفاری نیا؛ فرهاد شقاقی؛ بهرام ملکی


3. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم‌گری*

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 89-112

دکتر محمد علی بشارت؛ دکتر سعیده بزازیان


4. هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه‌های خاص در دانشجویان ایرانی*

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 51-73

محسن احمدی طهور سلطانی؛ دکتر رضا کرمی‌نیا؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر علیرضا مرادی