کلیدواژه‌ها = درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 119-138

نگار کریمیان؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی