دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر خود نظم‌بخشی بر کاهش تعارض زناشویی

صفحه 1-14

دکتر رسول روشن؛ علیرضا علینقی؛ آزاده طاولی


2. اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان

صفحه 15-42

کورش گودرزی؛ دکتر فرامرز سهرابی؛ دکتر نورعلی فرخی؛ دکتر فرهاد جمهری


6. اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

صفحه 101-128

مرضیه سبحانی؛ دکتر علیرضا مرادی؛ دکتر ندا علی بیگی؛ دکتر بهروز دولتشاهی