نویسنده = امیر پناه علی
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C

دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 103-126

زینب خانجانی؛ سید داود حسینی نسب؛ آمنه کاظمی؛ امیر پناه علی