اثر بخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تکانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردیلی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش های اخیر حاکی از آن است که بررسی مشکلات روانی زندانیان و ارائه خدمات در زمینه بهداشت روان به آنها از جمله دغدغه های روان شناسان و روان پزشکان بوده است. با توجه به گستردگی میزان ناهنجاری های روانی و اختلالات شخصیت زندانیان در مقایسه با جمعیت عادی، ضرورت توجه به روان درمانی برای این افراد بیش از پیش مشخص می شود هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی زندانیان می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 34 نفر زندانی مرد بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین 105 نفر زندانی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی زندان مرکزی شهرستان بجنورد انتخاب شدند. بر طبق نتایج این پژوهش گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی می تواند به عنوان شیوه درمانی انتخابی جهت درمانی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of humanistic existential group therapy in reducing hopelessness impulsivity and stress related dissociative and paranoid symptoms in borderline personality disorder

نویسندگان [English]

  • hoseyn ghanbari givi 1
  • ehsan goli garmianaki 2
چکیده [English]

Recent studies indicating that exploring mental problems of prisoners one providing mental health services for them were the most important areas for psychologists and psychiatrists; according to the spread on abnormalities and personality disorders in the prisoners in comparison with normal population so the necessity of psychotherapies is well informed for them. The purpose of this study was to exploring the effectiveness of humanistic existential group therapy in reducing sysptoms of borderline personality disorder. In this study 105 male prisoners eith borderline personality disorder were determined using preliminary screening of 400 prisoners in central prison in bojnourd city and 34 of them were selected using random sampling. According to the results humanistic existential group therapy could be a selective therapy in treatment of borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanistic existential group therapy
  • Borderline personality disorder
  • prisoners