کلیدواژه‌ها = : افسردگی
تعداد مقالات: 2
1. میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-29

علیرضا محمودنیا؛ حسن رستگارپور؛ فرهاد جوکار


2. تأثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسردگی بیماران MS زن شهر اراک

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 140-164

دکتر محمد عسگری؛ بتول‌ هاشمی‌نسب؛ دکتر فردین فردین