پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

عبدالباسط محمودپور؛ ابوالفضل برزگر دهج؛ حسین سلیمی بجستانی؛ ناصر یوسفی

دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1397، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8614

چکیده
  استرس یکی از عوامل مهم در شروع و تداوم اعتیاد است. هدف این پژوهش پیش‌بینی استرس ادراک‌شده بر اساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در مقوله طرح‌های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی افراد وابسته به موادمراکز ترک اعتیاد عادل و نصوح شهر تهران در سال 1394 بود. از جامعه آماری 230 نفر ...  بیشتر

تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران

مریم ولد خانی؛ عبدالباسط محمود پور؛ کیومرث فرح‌بخش؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7137

چکیده
  امروزه، با گذر جوامع از مرحله سنتی و جمع‌گرا به مرحله مدرنیته و فردگرا، شاهد افزایش سن ازدواج (و خصوصاً در میان بانوان) و تمایل به همسرگزینی بر اساس انتخاب فردی هستیم. از طرف دیگر، همچنان شاهد افزایش نارضایتی، ناسازگاری، بی تعهدی، طلاق و به‌طورکلی؛ کاهش کیفیت زناشویی زوج‌ها هستیم که موجب آسیب به کانون گرم و مقدس خانواده و پیکره اجتماع ...  بیشتر