اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1596
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1230
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1105

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 309
تعداد مشاهده مقاله 609998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 749000
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 6 %