آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1914
تعداد پذیرش 150
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1471
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1304

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 777343
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 883507
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 301 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 8 %