اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1619
تعداد پذیرش 100
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1241
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1109

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 619425
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 763823
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 275 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 147 روز
درصد پذیرش 6 %