آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2040
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1586
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1384

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 385
تعداد مشاهده مقاله 892288
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 974197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 315 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 9 %