آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1988
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1525
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1347

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 367
تعداد مشاهده مقاله 819831
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 918136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 308 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 8 %