اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1480
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1169
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1060

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 290
تعداد مشاهده مقاله 550960
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 663886
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 127 روز
درصد پذیرش 6 %