اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1537
تعداد پذیرش 93
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1196
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1082

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 302
تعداد مشاهده مقاله 583310
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 707181
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 279 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 6 %