دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 333
تعداد نویسندگان 814
تعداد مشاهده مقاله 661,504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 807,243
نسبت مشاهده بر مقاله 1986.5
نسبت دریافت فایل بر مقاله 2424.15
----------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,708
تعداد مقالات رد شده 1,298
درصد عدم پذیرش 76
تعداد مقالات پذیرفته شده 123
درصد پذیرش 7
زمان پذیرش (روز) 279
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 120

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی بالینی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی بالینی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی بالینی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی با همکاری انجمن علمی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران منتشر می شود. 

 

 

"دسترسی به مقالات این سایت آزاد است"

"این نشریه سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی

و با آن مقابله می کند"

مقاله پژوهشی
1. پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان

سیده زهرا موسوی؛ علی پاکیزه

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.60505.2569

چکیده
  تیپ شخصیتی دی به وسیله آسیب پذیری نسبت به بیماری مشخص می‌‌گردد و شامل دو بعد عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می‌شود. در پژوهش‌‌های سال‌های اخیر به نقش تیپ شخصیتی دی در پیامدهای جسمانی و روانشناختی توجه شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بود. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تأثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان

حسین محققی؛ محمد مینایی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مهران فرهادی

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.53028.2376

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان مبتلا به سرطان که در اردیبهشت و خرداد 98 در بیمارستان بعثت بستری بودند، تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی

زهرا براهیمی؛ احمد عابدی؛ اصغر آقایی

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.49748.2280

چکیده
  اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی یکی از اختلالات شایع در کودکان است و مبتلایان به آن دارای نقایصی در کارکردهای اجرائی و یادگیری هستند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی بود. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در ورزشکاران نابینا و کم بینا

مهتا اسکندرنژاد؛ فهیمه رضائی

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.56717.2464

چکیده
  مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی- رفتاری موج سوم شناخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مهارت های ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در ورزشکاران نابینا و کم بینا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثربخشی درمان هیجان محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی

مهدی خانجانی؛ ترنم صالحی؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.58384.2499

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان هیجان‌محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه مادران با فرزند دچار آسیب سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران (شهید مطهری)، در پاییز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک در افراد وابسته به مواد

عیسی جعفری؛ فاطمه حقیقت؛ فرشته پورمحسنی کلوری

دوره 11، شماره 43 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.55359.2439

چکیده
  انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک به عنوان متغیرهای روانشناختی از عوامل مهم درمان موفق در ترک مواد محسوب می‌شوند، بنابراین شناسایی پروتکل‌های آموزشی جهت افزایش انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک برای افراد تحت درمان دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی ترک و انگیزش‌ درمان در افراد ...  بیشتر

1. اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

روشنک خدابخش پیر کلانی؛ هانیه رحیم جارونی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1392، ، صفحه 121-147

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب، کاهش افکار خودآیند و بهبود سلامت عمومی یک مورد خاص اختلال اضطراب فراگیر می باشد. روش: در یک بررسی تک آزمودنی از نوع طرح A-B، اثر ترکیبی تکنیک های شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر یک مورد اختلال اضطراب فراگیر بررسی ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر عوامل شناختی بر درمان بیماری «دیابت نوع دو» در یزد

اکبر زارع شاه آبادی؛ فاطمه ابراهیمی صدرآبادی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  مقدمه: بیماری دیابت از شایعترین بیماری­های مربوط به سوخت­وساز بدن است که منجر به عوارض ناتوان کننده می­شود. کنترل این بیماری نیازمند تغییر سبک زندگی می­باشد. آمارها نشان می‌دهد، میزان ابتلا به دیابت در استان یزد دو برابر میانگین کشوری است. بنابراین دیابت در یزد به دلیل بالا بودن میزان شیوع، یک مشکل جدی برای سلامت مردم این استان ...  بیشتر

3. مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

سعیده زمردی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 4، شماره 13 ، زمستان 1392، ، صفحه 63-88

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر بخشی دو روش درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر(IBS) صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع طرح های شبه آزمایشی به صورت سه گروهی ، با پیش آزمون و آزمون نهایی همراه با روش های درمانی با گروه گواه است. با توجه به ماهیت پژوهش که جز طرح ...  بیشتر

4. مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه

یوسف کریمی؛ سکینه الماسی؛ رزگار محمدی؛ حسن فاضلی

دوره 7، شماره 25 ، زمستان 1395، ، صفحه 191-211

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2017.7138

چکیده
  در سال‌های اخیر با توجه به افزایش آمارهای طلاق در کشور و آسیب‌ها و مشکلات ناشی از طلاق، توجه به علل این پدیده مورد توجه قرارگرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی بسترهای طلاق در تجربه افراد مطلقه شهر رشت است. از میان روش‌های تحقیق کیفی برای بررسی تجربه طلاق روش پدیدارشناسی بکار گرفته‌شده است. 25 شرکت‌کننده به‌وسیله نمونه‌گیری ...  بیشتر

5. اثـر بخـشی معنا درمانی به شیوه گروهـی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـد در سالمندان با سندرم آشیانه خالی

محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی

دوره 4، شماره 15 ، تابستان 1393، ، صفحه 79-104

چکیده
  چکیده هـدف از پژوهش حاضر تعیین اثـر بخـشی معنا درمانیبه شیوه‌ گروهی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـد در سالمندان با سندرم آشیانه خالی شهـرستان  قروه بود. این پـژوهـشنیمه آزمایـشی، از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اسـت. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا شده‌اند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. مقایسه سبک های انتقال با توجه به جنسیت روان درمانگر- بیمار در روان درمانی پویشی بیماران با اختلال شخصیت خوشه ب

شاهرخ مکوند حسینی؛ ساناز ذبیح زاده؛ علی محمد رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.58177.2495

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ترکیب جنسیتی روان درمانگر- بیمار بر انتقال بیماران دچار اختلال شخصیت خوشه ب تحت درمان با رویکرد روان پویشی بود. روش شناسی: با بهره گیری ازیک طرح علی مقایسه ای چهار گروه 20 نفره از بیماران و درمانگرانشان با شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های رابطه ی درمانی وستن(PRQ) را در باره بیماران تحت درمانشان تکمیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب‌پذیری روان‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ خلیل اسماعیل پور؛ علی شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.56400.2459

چکیده
  اعتیاد اینترنتی یک معضل شایع است که بسیاری از جوامع امروزی را درگیر خود ساخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر‌بخشی درمان مبتنی بر کار‌آمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب‌پذیری روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اعتیاد اینترنتی بود. این پژوهش نیمه‌آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثربخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان برانعطاف پذیری روانشناختی و عملکرداجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

غلامرضا محمدی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه مطلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.60386.2563

چکیده
  کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی، مشکلات عدیده ای در سلامت روان و زندگی اجتماعی خویش دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان برانعطاف‌پذیری روانشناختی و عملکرد اجتماعی کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه ‌آزمایشی از نوع پیش ‌آزمون - پس‌ آزمون – پیگیری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 با نقش میانجی‌گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان‌های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران

کامران شیوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.64536.2665

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف " طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 و شناسایی نقش میانجی‎گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان‎های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران" به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده‏ ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر معادلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. کاربرد تحلیل داده‌های زوجی در پژوهش‌های روانشناختی: رویکرد مدل وابستگی متقابل بازیگر- شریک (APIM)

جلیل یونسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.64489.2664

چکیده
  آسیب‌شناسی روانی بیشتر اوقات موضوعی بین‌فردی بوده و مشکلات بین‌فردی یکی از شایع‌ترین زمینه‌های نگرانی است که توسط مراجعین بیان می‌شود. صرفنظر از منشأ اختلالات روانشناختی، اکثر آسیب‌های روانی پیامدهای مهمی از نظر بین‌فردی دارند و به همین دلیل موفقیت درمان تا حد زیادی به تحلیل دقیق روابط متقابل بین افراد در روان‌درمانی زوجین ...  بیشتر

ابر واژگان