دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 385
تعداد نویسندگان 931
تعداد مشاهده مقاله 917,865
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 993,348
نسبت مشاهده بر مقاله 2384.06
نسبت دریافت فایل بر مقاله 2580.12
----------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,064
تعداد مقالات رد شده 1,608
درصد عدم پذیرش 78
تعداد مقالات پذیرفته شده 183
درصد پذیرش 9
زمان پذیرش (روز) 312
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 133

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان‌شناسی بالینی

نشریه علمی مطالعات روان‌شناسی بالینی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی نشریات علوم جهان اسلام (ISC) جزو مجلات با کیفیت Q1 انتخاب و ضریب تأثیر (0/647) را دریافت نموده است. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان‌شناسی بالینی پایه گذاری شده است. نشریه مطالعات روان‌شناسی بالینی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه مطالعات روان‌شناسی بالینی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است.

این نشریه عضو کمیته اخلاق در انتشار (Cope) و تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Copeمی‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 • کشور محل چاپ: ایران
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشار: زمستان 1389
 • شاپای الکترونیکی: 6410-2476
 • شاپای چاپی: 3189-2322
 • ضریب تأثیر در(ISC) : 0/647
 • رتبه ارزیابی در(ISC) : Q1
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: B
 • درصد پذیرش مقالات: %8
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی و خلاصه مبسوط انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: روان‌شناسی بالینی
 • نوع مجله: نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی: علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله: شش میلیون ریال(دو میلیون ریال بابت داوری – چهار میلیون ریال بابت چاپ)
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع  داوری: داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 15 روز
 • زمان داوری: حداکثر 6 هفته
 • ایمیل مجله: fbalini@atu.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, ensani.ir
مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و رفتارهای ایمن در دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی

فرزانه میکاییلی منیع؛ بهزاد ارژنگی؛ گلدار یارمحمدی شورگلی؛ علی عیسی زادگان

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.74877.2954

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی ارتقاء امید و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و رفتارهای ایمن در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای نشانه های اضطراب اجتماعی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNE) لری و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی های روانسنجی مقیاس اعتیاد به خرید حضوری در نمونه ایرانی

فرزین باقری شیخانگفشه؛ زهرا خانی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 41-75

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.70687.2844

چکیده
  اعتیاد به خرید یک نیاز غیرقابل‌کنترل است که فرد را مجبور می‌کند تا برای رهایی موقت از پریشانی روانی و افسردگی به سمت خرید کردن گرایش پیدا کند. در همین زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس اعتیاد به خرید حضوری در نمونه ایرانی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع ارزشیابی بود. نمونه شامل 500 نفر، از زنان (404) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی آموزشی تاب آوری دانش آموزان مبتنی بر تجارب زیسته دانش آموزان تاب آور؛ یک مطالعه کیفی

فهیمه سنائی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 77-116

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.70283.2830

چکیده
  یکی از متغیرهایی که می تواند در کاهش مشکلات نوجوانان و افزایش سازگاری در این دوران حساس به نوجوان کمک کند ، تاب آوری است. تاب آوری به معنای توانایی بازگشت از تجربه های هیجانی منفی و انطباق منعطفانه با تجربه های پر استرس است پژوهش حاضر باهدف بررسی تجارب زیسته دانش آموزان تاب آور و تدوین الگوی آموزش تاب‌آوری دانش آموزان مبتنی بر این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر اختلال استرس پس از سانحه ناشی از خشونت خانگی

حسین محققی؛ محمدرضا روشنائی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 118-146

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.67484.2735

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم که علاوه بر مختل کردن کانون خانواده و روابط زوجین، باعث تشدید آسیب در فرد آسیب دیده می‌شود، اختلال استرس پس از سانحه ناشی از خشونت خانگی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر اختلال استرس پس از سانحه ناشی از خشونت خانگی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روابط علّی ساختاری استحکام من و روابط بافتی(جو عاطفی خانواده،ارتباط با همسالان و پیوند با مدرسه) با رفتارخودآسیب رسانی در نوجوانان با میانجی‌گری تنظیم هیجان.

آرش سلیمی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ زینب خانجانی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 148-177

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.17146

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر برسی رابطه استحکام من و روابط بافتی با رفتارهای خودآسیب‌رسان نوجوانان با میانجی‌گری تنظیم هیجان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌_همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش تمام دانش آموزان پسر دوره متوسطه‌ی دوم شهر تبریز در سال تحصیلی99_1398 بودند که از بین آنها تعداد 190نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه مداخله پیش‌زبانی خانواده محور بر مهارت‌های هیجانی-اجتماعی کودکان زیر دو سال با تاخیر ارتباطی

فاطمه نیک‌خو؛ عسگر علیمحمدی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402، صفحه 179-202

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.71186.2856

چکیده
  مهارت‌های پیش‌زبانی نقش مهمی در شایستگی‌های هیجانی - اجتماعی کودکان دارند. این در حالی است که بسیاری از کودکان با تاخیر ارتباطی در اکتساب شایستگی‌های هیجانی -اجتماعی نارسایی‌هایی نشان می‌دهند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مداخله پیش‌زبانی خانواده محور بر مهارت‌های هیجانی-اجتماعی کودکان زیر دو سال با تاخیر ارتباطی ...  بیشتر

اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

روشنک خدابخش پیر کلانی؛ هانیه رحیم جارونی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 121-147

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب، کاهش افکار خودآیند و بهبود سلامت عمومی یک مورد خاص اختلال اضطراب فراگیر می باشد. روش: در یک بررسی تک آزمودنی از نوع طرح A-B، اثر ترکیبی تکنیک های شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر یک مورد اختلال اضطراب فراگیر بررسی ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

سعیده زمردی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 63-88

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر بخشی دو روش درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر(IBS) صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع طرح های شبه آزمایشی به صورت سه گروهی ، با پیش آزمون و آزمون نهایی همراه با روش های درمانی با گروه گواه است. با توجه به ماهیت پژوهش که جز طرح ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل شناختی بر درمان بیماری «دیابت نوع دو» در یزد

اکبر زارع شاه آبادی؛ فاطمه ابراهیمی صدرآبادی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  مقدمه: بیماری دیابت از شایعترین بیماری­های مربوط به سوخت­وساز بدن است که منجر به عوارض ناتوان کننده می­شود. کنترل این بیماری نیازمند تغییر سبک زندگی می­باشد. آمارها نشان می‌دهد، میزان ابتلا به دیابت در استان یزد دو برابر میانگین کشوری است. بنابراین دیابت در یزد به دلیل بالا بودن میزان شیوع، یک مشکل جدی برای سلامت مردم این استان ...  بیشتر

مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه

یوسف کریمی؛ سکینه الماسی؛ رزگار محمدی؛ حسن فاضلی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 191-211

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7138

چکیده
  در سال‌های اخیر با توجه به افزایش آمارهای طلاق در کشور و آسیب‌ها و مشکلات ناشی از طلاق، توجه به علل این پدیده مورد توجه قرارگرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی بسترهای طلاق در تجربه افراد مطلقه شهر رشت است. از میان روش‌های تحقیق کیفی برای بررسی تجربه طلاق روش پدیدارشناسی بکار گرفته‌شده است. 25 شرکت‌کننده به‌وسیله نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها

احمد حیدرنیا؛ علی محمد نظری؛ علی اکبر سلیمانیان

دوره 4، شماره 15 ، تیر 1393، ، صفحه 61-78

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) در افزایش صمیمیت زناشویی است. روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون  با گروه کنترل است به این منظور از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره دولتی و خصوصی شهر بجنورد 24 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر متعادل‌سازی صفت تاریک شخصیت، افزایش شکفتگی و انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری شناختی زنان سرپرست خانواده

نسرین سیستانی پور؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.17013

چکیده
  سرپرست شدن زنان از جمله شایع‌ترین مسایل روانی و اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر متعادل سازی صفت تاریک شخصیت، افزایش شکفتگی و انعطاف پذیری شناختی زنان سرپرست خانواده بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان سرپرست خانواده طبقه پایین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
Effective Common Emotional Schemas in Iranian Adults with Generalized Anxiety Disorder: A Qualitative Study

مریم مرواریدی؛ رسول روشن چسلی؛ حجت‌اله فراهانی؛ علی مشهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.17162

چکیده
  There is evidence that emotion plays a role in explaining generalized anxiety disorder, and on the other hand, dysfunctional emotional schemas are different in various psychopathological disorders, but few studies have addressed this issue. Therefore, the purpose of this study was to qualitatively investigate emotional schemas in Iranian patients with generalized anxiety disorder. For this purpose, 16 patients with generalized anxiety disorder in Mashhad, Iran were interviewed and their responses were qualitatively clustered to extract their emotional schemas and subthemes related to each emotional ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنویسی تصویر برای افسردگی: پیشرفت‌های اخیر و جهت‌گیری‌های آینده

مهرنوش پورسعید اصفهانی؛ حسینعلی مهرابی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.75740.2980

چکیده
  افسردگی یک اختلال روانی شایع و عود کننده و یکی از علل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تعداد زیادی از افراد افسرده خاطرات منفی مزاحم را گزارش می‌کنند این در حالی است که استراتژی درمانی مشخصی وجود ندارد که به طور خاص این خاطرات را هدف قرار دهد. در این راستا بازنویسی تصویر یک تکنیک روان درمانی است که به خاطرات و تجربیات قبلی می‌پردازد ...  بیشتر

ابر واژگان