مدیر مسئول


دکتر احمد برجعلی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

 • borjaliatu.ac.ir

سردبیر


دکتر فرامرز سهرابی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

 • asmar567yahoo.com

دبیر تخصصی


مهدی خانجانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


فرامرز سهرابی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

 • asmar567yahoo.com
 • 02144737623

اعضای هیات تحریریه


حسین اسکندری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی

 • sknd40gmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد برجعلی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی

 • borjaliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول روشن چسلی استاد، دانشگاه شاهد

روانشناسی بالینی

 • rasoolroshanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد نریمانی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

روانشناسی عمومی

 • m_narimaniuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا محمدیان شعرباف استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی عمومی

 • aghamohammadianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین سلیمی استاد، دانشگاه بقیه الله

روانشناسی

 • h.salimi.bgmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهرداد کلانتری استاد، دانشگاه اصفهان

روانشناسی

 • mehrdadkedu.ui.dc.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس بخشی پور رودسری استاد، دانشگاه تبریز

روانشناسی بالینی

 • abbas_bakhshipouryahoo.com
 • 09144159109

اعضای هیات تحریریه


شکوه السادات بنی جمال دانشیار، دانشگاه الزهرا

روانشناسی

 • banijamalgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم عیسی مراد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،

روان شناسی

کارشناس نشریه


فرزانه نظری دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

 • farzaneh.nazari1368gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


نعمت اله جعفری استاد دانشگاه پوآتیه فرانسه

روانشناسی

 • nemat.jaafarich-poitiers.fr