تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران

مریم ولد خانی؛ عبدالباسط محمود پور؛ کیومرث فرح‌بخش؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 173-190

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7137

چکیده
  امروزه، با گذر جوامع از مرحله سنتی و جمع‌گرا به مرحله مدرنیته و فردگرا، شاهد افزایش سن ازدواج (و خصوصاً در میان بانوان) و تمایل به همسرگزینی بر اساس انتخاب فردی هستیم. از طرف دیگر، همچنان شاهد افزایش نارضایتی، ناسازگاری، بی تعهدی، طلاق و به‌طورکلی؛ کاهش کیفیت زناشویی زوج‌ها هستیم که موجب آسیب به کانون گرم و مقدس خانواده و پیکره اجتماع ...  بیشتر