تاثیر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت در درمان تشنج‌های غیر صرعی روانزاد: پژوهش مورد منفرد

سعید اصلانی؛ مهدی خانجانی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1397، ، صفحه 113-137

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8796

چکیده
  تشنج­های غیر­صرعی روانزاد، آشفتگی­های دوره­ای همراه با علائم حرکتی، حسی و رفتاری است که به تشنج­های صرع شباهت دارد اما همبسته­های الکتروفیزیولوژی آن متناسب با صرع نیست. این اختلال تاثیر زیادی بر فعالیت­های روزمره افراد و کاهش کیفیت زندگی آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه ...  بیشتر