نویسنده = رضوان‌السادات جزایری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی رویکرد طرحواره‌درمانی بر کاهش آسیب‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 137-161

10.22054/jcps.2018.8318

علیرضا روحی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ مریم‌ فاتحی‌زاده؛ عذرا اعتمادی