درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7133

چکیده
  استرس­پس­از­ضربه و افسردگی، شایع­ترین بیماری­های مرتبط با حادثه آسیب­زا هستند. هدف پژوهش حاضر تشخیص اثربخشی درمان مواجهه روایی بر کاهش علائم استرس­پس­از­ضربه و افسردگی همبود است. درمان مواجهه­روایی دربرگیرنده بسیاری از مؤلفه­های مواجهه­سازی است و البته توجه مضاعفی دارد بر مستندسازی روشن فجایعی که قربانی متحمل ...  بیشتر