مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری با رویکرد ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن

علی‌اکبر حدادی کوهسار؛ علیرضا مرادی؛ باقر غباری‌بناب؛ فرناد ایمانی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1397، ، صفحه 1-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر­بخشی معنویت­درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی-رفتاری با رویکرد ذهن­آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی،اضطرابواسترس در بیماران مبتلا به درد مزمن بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن عضلانی­-اسکلتی مراجعه­کننده به بیمارستان حضرت­رسول­اکرم (ص) در شهر تهران بود. ...  بیشتر

اثر معنویت درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن آسایشگاه سالمندان

شهناز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، ، صفحه 41-63

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر معنویت­درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن در آسایشگاه سالمندان بود. روش: این پژوهش جزء طرح­های نیمه­تجربی طبقه­بندی می­شود و به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون روی 34 زن سالمند مبتلا به افسردگی در خانه سالمندان کهریزک انجام شد. پس از اجرای آزمون افسردگی سالمندان GDS (1993) افرادی که نمره 15 یا بالاتر در ...  بیشتر