اثر معنویت درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن آسایشگاه سالمندان

شهناز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، ، صفحه 41-63

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر معنویت­درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن در آسایشگاه سالمندان بود. روش: این پژوهش جزء طرح­های نیمه­تجربی طبقه­بندی می­شود و به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون روی 34 زن سالمند مبتلا به افسردگی در خانه سالمندان کهریزک انجام شد. پس از اجرای آزمون افسردگی سالمندان GDS (1993) افرادی که نمره 15 یا بالاتر در ...  بیشتر