نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر که از نوع پژوهش‌های مروری است به بررسی روند تحول رواندرمانی‌های موج سوم با تاکید بر طرحواره‌درمانی می‌پردازد. رواندرمانی‌های موج سوم اصولا نشات گرفته از رواندرمانی‌های شناختی- رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتارگرایی کلاسیک و درمان‌های مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی رفتار و یادگیری ایجاد شد، موج دوم نیز بر فرایندهای شناختی و نقش فرایندهای شناختی در پدیدآیی و درمان اختلالات روانشناختی تاکید دارند و از ترکیب این دو موج مجموعه‌ای از درمان‌ها تحت عنوان درمان‌های شناختی – رفتاری ایجاد شده‌اند. موج سوم نیز، با تلفیق سنت‌های معنوی شرقی، از جمله فنون مراقبه، تفکر نظاره‌ای با رفتاردرمانی- شناختی سنتی است که از این تلفیق به عنوان موج سوم رواندرمانی یاد می‌شود. طرحواره‌درمانی هم به عنوان یکی از درمان‌های موج سوم توسط جفری یانگ به عنوان یک مدل درمانی مطرح شد که بیشتر برای درمان اختلالات شخصیت و سایر اختلالات مزمنی که نسبت به درمان رفتاری- شناختی کلاسیک مقاومت نشان می دهند، به کار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The third wave of psychotherapy: Origins, Present status and Perspectives, with special emphasis on Schema therapy

نویسنده [English]

  • Faramarz Sohrabi

Associate Professor of Clinical Psychology Group, Allame Tabataba;i University

چکیده [English]

The present research aimed to review the development of third wave of psychotherapy with especial emphasize on schema therapy. Third wave of psychotherapy originally derived from Cognitive Behavioral psychotherapy. The first wave started with classic behaviorism approach and psychotherapy based on experimental behavior and learning studies. The second wave based on cognitive process and its role on pathogenesis and treatment of mental disorders. Third wave of psychotherapy synthesizes the two approaches integrating the eastern spiritual rituals, including meditation and transcendental techniques in relation to the traditional CBT. Proposed by Geoffrey Young and thought to be part of the third-wave therapy, schema therapy mostly lays stress on dealing with personality disorders, specifically those that have proven to be somewhat resistant to classic Cognitive Behavioral therapeutic techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third wave Psychotherapy
  • Cognitive behavioral therapy
  • Schema therapy