نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقاله حاضر به  بررسی و تحلیل پژوهش ی حوزه طرحواره درمانی به روش تحلیلی و مروری پرداخته است. بدین منظور از میان پایان نامه ی انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی که طرحواره درمانی را به عنوان متغیر مستقل در مداخلات درمانی خود به کار برده‌اند، 5 پایان نامه (4 پایان نامه دکتری و 1 پایان نامه کارشناسی ارشد) انتخاب گردیده و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در این راستا علاوه بر تحلیل و آسیب شناسی این پژوهش ، مسائل اساسی که اغلب در پژوهشی حوزه طرحواره درمانی مغفول واقع شده و سؤالات مهمی که بی‌پاسخ مانده و نیاز به بررسی‌ای دقیق دارند نیز مطرح شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical review of researches in schema therapy area

نویسنده [English]

  • Mansoureh alami niya

M.A of clinical psychology of Allame Tabataba;i University

چکیده [English]

The present essay, deal with analysis and critical evaluation of researches in schema therapy area through qualitative method. Five theses have been selected and evaluated among all theses done in Allameh Tabataba’i University, which applied schema therapy in their researches. In addition to analysis and evaluation, critical neglected issues and significant unanswered questions in schema therapy area, are discussed. Present review shows that in some cases the schema therapy is being employed without regarding to theoretical principles and adequate assessment of its appropriateness. A critical issue neglected in this area is examination the role of early maladaptive schemas in chronic psychological disorders that have been considered difficult to treat. There is a significant question that if early maladaptive schemas is moderator or mediator variable in the process of development of disorders and psychotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • early maladaptive schemas
  • Moderator variable
  • Mediator variable
  • Young